انحصار تجارت خارجی شکسته خواهد شد؟

علی مطهری، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری معتقد است که ممنوعیت داد و ستد با بعضی از کشورها و به نوعی انحصار تجارت باید شکسته شود و این اقدام، موجب افزایش رقابت خواهد شد که در نهایت به نفع مردم است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد