امنیت ملی در امنیت اقتصادی است

حسن سبحانی، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری معتقد است صحبت‌های مطرح شده در ماه‌های اخیر در خصوص روز کار آمدن یک نظامی به عنوان نماد اقتدار منطقی نیست، زیرا اقتدار از اقتصاد می‌آید

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد