آمریکا برای کار جذاب‌ تر است یا اروپا ؟

مقررات‌گذاری دولت‌ها بر فضای کسب‌و‌کار، از عوامل مهم دسترسی یا عدم دسترسی آسان به بازار کار است.

در این ویدیو به مقایسه بازار کار در اروپا و آمریکا پرداخته‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد