دوئل سر ارزش پول ملی

زاکانی که هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است در توئیتی خطاب به همتی اظهاراتی بیان داشته، البته توئیتش بی پاسخ نماند. ماجرای بین آقای رئیس کل و نماینده مجلس از چه قرار است؟

عبدالناصر همتی صدای سوم در انتخابات ۱۴۰۰

حرف های اقای رئیس کل به مذاق نامزد دیگر انتخابات خوش نیامد. زاکانی که هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است در توئیتی خطاب به همتی گفت: جناب آقای عبدالناصر همتی!

فرمودید می خواهید صدای بخش اعظم خاموش و معترض به وضع اقتصادی موجود باشید و برای حل سریع مشکلات معیشتی مردم برنامه دارید!

جنابعالی را از هم اکنون به ریاست بانک مرکزی دولت منصوب می نمایم!

ماموریت نخست: افزایش ارزش پول ملی

کنایه توئیتری زاکانی بی پاسخ نماند، همتی در توئیتی گفت:

 در ترم دوم دوره‌ی کارشناسی اقتصاد، به دانشجویان می‌آموزیم که ارزش پول ملی چگونه تعیین می شود وچه عواملی درآن تأثیر دارد.

اما در ترم دوم دانشکده های اقتصاد، چه راهکارهایی ارائه میدهند؟

شاید بتوان گفت تولیدات منجر به صادرات و به دنبال آن ارزآوری به عنوان پشتوانه پول ملی یکی از مهم ترین اقدامات است. در حقیقت وقتی که تولید رونق پیدا کند و توسعه اقتصاد شکل بگیرد، پول ملی ارزش پیدا می کند. اما آیا با سیاست درهای بسته، تعرفه های سنگین و عدم آزادی در تجارت میتوان به این اهداف رسید؟

نکته مهم دیگر آنکه تقویت پول ملی فقط برعهده بانک مرکزی نیست، اقدامی است که برای اجرایی شدن همت تمام قوا و حاکمیت را میطلبد.

بنابر گفته اقتصاددانان، اقتصاد ایران در شرایط پیچیده ای قرار گرفته، فرصت ریسک کردن ندارد، از این رو این میدان کارش با حرف های پوپولیستی و وعده های سرخرمن راه نمیفتد، گاو نر میخواهد و مرد کهن.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد