معادله ۱ میلیون دلاری انرژی

نامه‌ی جدیدی از انیشتین در چندروز گذشته در یکی از حراج‌ها با قیمت ۱.۲ میلیارد دلار چکش خورد.

هر شی مرتبط با افراد سرشناس در جهان، امکان ارائه در حراج و فروش با قیمت‌های زیاد را دارد. در ایران هم از این دست مجموعه‌داران و خریداران با ذوق وجود دارند که حاضرند 

برای یک شی مرتبط با یک فرد مهم قیمت زیادی را پرداخت کنند. 

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد