دومین حاشیه ویدئویی

بعد از جنجالی که ویدئوی تبلیغاتی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به راه انداخت اینبار نوبت به حاشیه‌های مستند تبلیغاتی عبدالناصر همتی بود که حاشیه درست کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد