آنچه از قانون جدید چک نمی‌ دانیم

یکی از مواردی که سال‌هاست درخصوص آن صحبت می‌شود، تخلفاتی است که درخصوص صدور چک‌ها ثبت می‌شود.

صیاد، سامانه یکپارچه‌ در بانک‌مرکزی است و براساس قانون جدید چک، چک‌های صادر شده در این سامانه ثبت، تایید و منتقل می‌شوند. بنا شده که ازامسال صدور چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری شود. آمنه نادعلی زاده سخنگویی اجرایی قانون چک در این خصوص توضیح می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد