مرحله اول واکسیناسیون سوخت ؟

در این روزها که حواشی زیادی در مورد واکسن‌ های خارجی و مجوز واکسن داخلی وجود دارد، اخبار تمام شدن واکسن‌ ها و به تعویق افتادن دوز دوم آن نگرانی مردم را بیشتر کرد.

در این بین صحبت‌هایی در مورد تزریق واکسن ترکیبی وجود دارد و مسئولین به کسانی که دوز ابتدایی سینوفارم را دریافت کردند واکسن برکت را برای دوز دوم پیشنهاد کردند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد