سیاست هاشمی و خاتمی در قبال ارز

سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز سال‌هاست که مدنظر بانک مرکزی بوده اما در مقاطع مختلفی با کارشکنی‌های دولتمردان مواجه شده است.

حسن معتمدی از مردان با تجربه بانک مرکزی از سال ۶۸ به تفصیل در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تا سال ۸۷ توضیح می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد