کلید واژه مناظره اول

در اولین قسمت مناظره نخست که با موضوع اقتصادی برگزار شد، غالب نماینده‌ها سعی کردند با اتهام قرار دادن یکدیگر، مقصر وضعیت فعلی را نگاه‌ جناح مقابل خود دانستند.

 در این قسمت به کلیدی‌ترین صحبت‌های کاندیداها اشاره می‌کنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد