جاخالی مناظره اول از سوالات مهم

در مناظره «اقتصادی» جای خالی سوالات مهی از ابرچالش‌های اقتصادی محسوس بود.

سوالات از برنامه نامزدها در حوزه بازار سرمایه کجای مناظره بود؟ سوال تحریم‌ها در کدام پاکت قرار داشت؟

مناظره دیروز عنوان «اقتصادی» را یدک می‌کشید؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد