شرایط اقتصاد ایران را می‌ دانید ؟

نگاهی به شاخص های اقتصادی ایران نظیر تورم بلندمدت، بیکاری بلندمدت و نرخ رشد ناخالص بلندمدت نشان می‌ دهد اقتصاد ایران از بیماری های ساختاری عدیده رنج می برد و هرگاه دست دولت از منابع دلاری قطع می شود، این زخم ها شروع به خون ریزی می‌ کنند!

آیا نامزدهای ریاست جمهوری با علم بر این مشکلات، قول میدهند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد