اتحاد پنج نفره شکست

مناظره دوم با موضوع سیاسی و اجتماعی برگزار شد اما می‌شود گفت تفاوت محتوایی آنچنان با مناظره اول نداشت و بحث‌های مناظره قبل ادامه پیدا کرد.

نکته مهم بخش اول، صحبت رضایی مبنی بر ماندن در انتخابات تا پایان آن بود و انتقادی که زاکانی به او در خصوص تامین منابع مالی وعده‌هایش مطرح کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد