۲ پدیده مناظره دوم

نظرسنجی‌ها از افت تمایل مخاطبان برای تماشای مناظره‌ها حکایت دارد.

داوطلبان سکانداری پاستور در مناظره سیاسی - فرهنگی - اجتماعی هم ظاهرا نتوانستند مرددین را برای کشاندن پای صندوق رای تحریک کنند. حداقل نظرسنجی‌های رسمی چنین برایندی را نشان می‌دهند.

اما مناظره دیشب ۲ پدیده داشت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد