اشتباه کن، بالا بیا

اینبار هم رفتار کاربران گوگل بعد از مناظره عجیب است و نکته‌های جالبی برای نامزدها و فعال‌های انتخابات دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد