مقدمه‌ ای بر نظریه انتخاب عمومی | قسمت دوم

در این قسمت، دونالد بودرو از آفت‌ های سیاست‌ ورزی دموکراتیک به عنوان گفتمان مسلط در دوره بعد از جنگ جهانی دوم می‌ گوید.

چرا نیاز داریم که در سپهر سیاست واقع‌گرایانه‌تر به روندهای دموکراتیک بنگریم؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد