سرنوشت انتخابات در دستان مرددها

بررسی پیش‌بینی تازه مرکز افکارسنجی ایسپا یک پیام مهم برای افراد مردد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد