ابهام در مورد لیست ۱۱ ابربدهکار بانکی

وزیر اقتصاد در مورد لیست ۱۱ ابربدهکار بانکی که ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را در اختیار دارند، واکنش نشان داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد