رابطه تورم و بورس؛ آثار ضد تورمی

آیا بورس می‌تواند عامل تورم باشد؟ آیا بازار اولیه می‌تواند سپر بلای تورم باشد؟ بازار ثانویه چطور؟

چگونه می‌توان از بازار سهام به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کرد؟ نوید قدوسی پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد