اثر سیاسی واکسن چینی

اجلاس گروه هفت، با تاکید بر سه محور کمک به اقتصاد کشورهای در حال توسعه، خنثی کردن تهدید چین و تلاش برای کاهش نابرابری در کورنوال انگلستان برگزار شد.

باید دید هفت قدرت اقتصادی جهان، چگونه از پس تعهدات و توافقات حاصل از این نشست برخواهند آمد.

شرح بیشتر را در ژورنالیست این هفته ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد