چرا خبری از حضور وزارت ارتباطات در تصمیم‌گیری ها نیست؟

تمامی اخبار منتشر شده حوزه رمزارزها از سوی وزارت ارتباطات در دو سال گذشته را بررسی‌ کردیم. اخباری کاملا علمی و منطقی از سوی شخص وزیر و معاونش تا کنون منتشر شده است.

 اما خبری از ایفای نقش وزارت ارتباطات در تصمیم‌گیری‌های رسمی دولتی در حوزه رمزارزها نیست.

به نظر شما چرا نقش وزارتخانه‌ای که بیشترین اخبار سفید حوزه‌ رمزارزها را داشته است در تصمیم‌گیری‌ها کم‌رنگ است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد