شکست رکورد ۲۵ ساله تورم

رکورد تورم سالانه در ۲۵ سال گذشته شکسته شد. تورم سالانه در خردادماه به ۴۳ درصد رسید.

پیش از این بالاترین نرخ تورم سالانه در اردیبهشت سال ۷۵ به ثبت رسیده بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد