خبری از تورم بالا نخواهد بود

واکنش «جروم پاول»، رئیس فدرال رزرو، در خصوص احتمال تکرار وضعیت اقتصادی دهه ۱۹۷۰ برای آمریکا.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد