زنگ خطر طالبان برای جهان

خبرها می‌گویند که نیروهای طالبان در حال پیشروی به سمت مناطق حساس افغانستان هستند.

آیا این کشور به قبل از سال ۲۰۰۱ و دوران تسلط طالبان برخواهد گشت؟ در حال حاضر کدام مناطق در اختیار طالبان قرار دارد و واکنش کشورهای مختلف به این وضعیت چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد