جیب به جیب دولتی در سینما

داده‌های مربوط به کمک هزینه سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری دیروز منتشر شد و رئیس این سازمان در توییتی به رقم تقریبی آن اشاره کرد.

بخشی از این کمک‌هزینه‌ها که به سینماها اختصاص داشت که علاوه بر سینماهای خصوصی، سینماهایی با مالکیت دولتی و عمومی را نیز شامل می‌شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد