سبقت میلیاردهای ایران از عربستان

تحریم و کرونا تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را کاهش داد، با اینحال همه در این سال‌ها متضرر نشدند.

اینطور که نشریه فوربس گزارش کرده، شمار میلیونرهای دلاری ایران طی سال های اخیر مخصوصا طی سال ۲۰۲۰ نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده و حالا ایران حتی بیشتر از عربستان میلیونر دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد