تاریخچه صنعت سیمان

اولین درخواست برای تولید انحصاری سیمان در ایران در سال ۱۲۹۵ شمسی به مجلس شورای ملی ارائه شد، ولی به‌دلیل اشغال ایران در جنگ‌جهانی اول و مشکلات سیاسی و اجتماعی به جایی نرسید.

در سال ۱۳۱۰ دولتمردان دست‌ به‌‌کار شد و پروژه ۸۰۰ هزار تومانی را دادند به «علیقلی‌خان سپاهی» که مشهور بود به «مهندس‌الدوله».

او هم تجهیزات کارخانه را از دانمارک و سوئد خریداری کرد.

اینگونه بود که اولین پاکت سیمان ایران تولید شد!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد