مالکان آماده پرداخت مالیات شوند

با توجه به اجرای طرح دریافت مالیات بر خانه های خالی از ابتدای امسال و سقف مدت ۴ ماهه برای خالی ماندن یک واحد مسکونی، از اول مرداد اولین گروه از مالکانی که ملک خود را در چهار ماهه نخست سال خالی نگه داشتند، مشمول مالیات می شوند. ​

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد