تعهد ۱۲۵ هزارمیلیارد تومانی دولت جدید

امسال تا بدینجا دولت به نسبت سال گذشته کاهش حدود ۸۵ درصدی در فروش اوراق را تحربه کرده و کوپن خود را هم برای استقراض از بانک مرکزی از طریق تنخواه سوزانده.

دولت سیزدهم برای حل تورم چه خواهد کرد؟

محمد قاسمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی پاسخ میدهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد