رکورددار استیضاح

دولت حسن روحانی رکورد استیضاح در دولت های پس از انقلاب را شکست. مجلسی ها ۹ بار اعضای کابینه او را به صحن علنی فراخواندند و موفق شدند ۳ وزیر او را با تیغ استیضاح از کابینه اش کنار بزنند.

نه تنها دولت روحانی بلکه عباس آخوندی وزیر راه این دولت هم تنها وزیر پس از انقلاب است که سه بار استیضاح و ۵ بار رای اعتماد را در کارنامه ثبت کرده است. روند تغییرات در دولت روحانی در دو دوره فعالیش آنقدر بود که در دو سال پایانی، همانند دولت محمد احمدی نژاد در آستانه افتادن از حد نصاب قرار گرفت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد