اروپا درگیر تورم چند درصدی است؟

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، در تشریح استراتژی جدید سیاست پولی اروپا از تفاوت‌های فرمول قدیم و جدید برای تثبیت قیمت‌ها می‌گوید.

قابل ذکر است که نرخ متوسط تورم در این منطقه طی سه ماه گذشته ۱/۷ درصد بوده است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد