گروه معاف از طرح جدید مالیاتی

قرار است برای وصول مالیاتی جدید، قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود.

کلیات این طرح چیست؟ این قانون شامل چه کسانی میشود؟ شیوه اجرایی شدن آن چگونه است؟

سید احسان خاندوزی،‌ نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد