سلطان قطعی برق کیست؟

تابستان امسال با قطعی برق عجین شد،‌ با اینکه بسیاری از کشورها برای این مسئله راه کار پیدا کرده اند،‌ چرا در ایران این معضل حل نمی شود؟

مشکلات از عدم اجرای قوانین است؟ دولت سلطان قطعی برق است؟

ابراهیم خوش گفتار، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق پاسخ می‌دهد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد