سهم مردم جنوب در ساخت اقتصاد ایران

اندازه کیک اقتصاد هر استان اعلام شد. شاخصی که تحت عنوان تولید ناخالص داخلی یا «ارزش ریالی محصولات نهایی تولید شده» از آن یاد می‌شود.

به رغم اینکه، استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارند، اما اکوایران با بررسی «تولید سرانه» به نتیجه دیگری رسید. در تولید سرانه دیگر تهران رتبه نخست را ندارد.

گزارش اکوایران از تولید سرانه ناخالص داخلی را ببینید. گزارشی که ۵ استان دارای بیشترین تولید سرانه و ۵ استان دارای کمترین تولید سرانه از دل داده‌های کل کشور به نسبت جمعیت استخراج شده است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد