تاریخچه برجام در ششمین سالروز

برجام امروز ۶ ساله شد. سندی که ایران و کشورهای ۱+۵ در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ بر سر آن توافق کردند.

 لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران در مقابل کاهش تعهدات و محدودیت‌های هسته ای. 

اما چه بود و چه شد؟ روزی که به روایت معاون اول رئیس جمهور دیگر کسی صحبت از تورم و گرانی نمی کند، اما ترامپ سرانجام برجام را پاره کرد! در مقابل هم مجلس ایران، برجام را آتش زد!

حالا رئیس جمهور هم از یک فرصت از دست رفته و سنگ اندازی مجلس می گوید...

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد