برپایی بیمارستان صحرایی در تهران

پیک پنجم‌ کرونا بیشتر از یک هفته است که در آغاز شده و ویروس جهش یافته دلتا حالا در حال در نوردیدن تهران است.

مدیر بیمارستان میلاد تهران هم با وجود آنکه این بیمارستان ۱۰۰۰ تختخواب دارد، از راه اندازی بیمارستان صحرایی در حیاط این بیمارستان به دلیل افزایش مراجعان کرونایی خبر داد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد