چه بر سر خوزستان آمد ؟

دولت و قوه قضائیه دستور داده‌اند که هرچه سریعتر به مشکل بی‌آبی مردم خوزستان رسیدگی شود.

اما آیا آنچه طی چند دهه گذشته بر سر خوزستان آمده با اقدامات مقطعی و دستورهای فوری جبران پذیر است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد