تورم ۵ درصدی در آمریکا ؟

در هفته گذشته آمار مهمی از اقتصاد آمریکا منتشر شد.

در گفتگویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارها مالی به این موضوع پرداخته‌ایم که آیا بر اساس نبض اقتصاد آمریکا، می‌توان گفت که موجی تورمی در راه است؟

مشروح این گفت‌و‌گو را در اینستاگرام ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد