تحلیل شهادت آقای پاول

یکی از اتفاقات مهم برای بازار شهادت رییس کل بانک مرکزی امریکا در کنگره بود.

در گفتگو با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این سوال پرداخته ایم که صحبت های آقای پاول در هفته گذشته و سخنرانی هفته آینده اش، کدام بازار را بیشتر تحت تاثیر قرار داد؟

مشروح این گفت‌و‌گو را در اینستاگرام ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد