تکرار بحران سال ۲۰۰۰ ؟

در بازار سهام نسبت اختلاف بین سهام رشدی و ارزشی همانند سال ۲۰۰۰ شده که حباب تکنولوژی شکل گرفته است و بسیاری را نگران تکرار بحران اقتصادی مجددی کرده است.

از علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی این سوال را مطرح کرده ایکه که آیا این نسبت چیزی را نشان می دهد و اینکه آیا خطر ریزش به دلیل این اختلاف مشابه در مقطع کنونی وجود دارد؟

مشروح این گفت‌و‌گو را در اینستاگرام ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد