رابطه آزادی اقتصادی و سطح رفاه | اقتصاد آزاد، به سود فقرا

اندیشکده فریزر، سالانه با سنجه‌ هایی میزان آزادی اقتصادی کشورهای جهان را اندازه می‌ گیرد.

بر اساس آمار و ارقام ارتباط مستقیمی بین میزان آزادی اقتصادی یک کشور و سطح رفاه آن وجود دارد. اگر قصد داشته باشیم با فقر مبارزه کنیم، در اقتصاد به کدام سو باید برویم؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد