مزیت ثبت میراث در یونسکو

راه‌آهن ‌سراسری و هورامان دو اثر تازه به ثبت رسیده در لیست آثار جهانی یونسکو است.

راه‌آهن سراسری به دلیل قدمت تاریخی و دسترسی که بین شهر‌های مختلف ایجاد می‌کند و هورامان به دلیل معماری جذابش و جاذبه‌های تاریخی_طبیعی‌اش.

اما چه چیزی کشورها را به ثبت آثار در یونسکو ترغیب می‌کند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد