بانک‌ها را از آفت تسهیلات تکلیفی نجات دهید

طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی، یکی از آفت های سیستم بانکی را تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری عنوان می‌کند.

او متعتقد است: نظام بانکی همیشه از این تسهیلات تکلیفی صدمه دیده است.

بخشی از گفت‌وگوی اکوایران با طهماسب مظاهری را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد