میزان مصرف آمریکایی ها کم شد

داده های تولید ناخالص داخلی آمریکا در هفته گذشته منتشر شد.این داده ها خبر از رشد تولید ناخالص داخلی می داد

بررسی در این داده ها نشان داد این افزایش از جهت افزایش قیمت ها رخ داده است و این بار مردم آمریکا مصرف خود را کاهش داده اند. اما این داده ها چه نکات مهم دیگری را آشکار کرد؟

اکوایران در گفت و گویی با علی رضا پور تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی این موضوع پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد