موج جدید تورمی مسکن ؟!

رکورد بی سابقه تورم نهاده‌های ساختمانی در کنار تداوم رشد ماهانه قیمت مسکن، همزمان با کاهش معاملات، حداقل در حال حاضر سیگنال امیدوار کننده و مثبتی از بازار مسکن نمی‌دهد.

شیب تند رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال و تورم قیمت مسکن در نیمه تابستان از خزان مسکن در بهار و تابستان حکایت دارد. 

موتور تورمی مسکن همچنان روشن می ماند یا خبرهای خوب در راه است؟ 

گزارش اکوایران از گزارش‌های رسمی مسکن و نهاده‌های ساختمانی.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد