دلار استرالیا ارزان می شود ؟

در این هفته نشست بانک های مرکزی دو کشور استرالیا و انگلستان بر می شود و قرار است این کشورها در زمینه سیاست های پولی خود تصمیماتی را اتخاذ کنند. پیش بینی ها چه می گویند؟

این تصمیمات چه خواهند بود و بازاهای مالی چه واکنشی نسبت به این تصمیمات خواهند داشت؟

اکوایران در گفت و گویی با علی رضا پور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوع پرداخته است.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد