مجرمان در اینترنت ملی

جرم انگاری و پیش بینی مجازات در طرح جنجالی مجلس برای ساماندهی اینترنت، یکی از بخش های مهم و دارای تبعات است؛ تبعاتی که می تواند با مسدود شدن یا محدودیت فعالیت برخی خدمات پایه فضای مجازی بسیاری از کسب و کارها را با چالش روبرو کند.

از سوی دیگر فعالیت و استفاده مقامات و نهادهای دولتی و غیر دولتی که از بودجه بهره می گیرند، از هر یک از خدمات پایه مانند پیام رسان ها و موتورهای جستجو، ممنوع می شود و حتی می تواند به ۵ سال انفصال از خدمت منجر شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد