ریشه‌های چپ در سینما ایران

آیا تعریف درستی از تهیه‌کننده در هنر ایران وجود دارد؟ نقطه ضعف نظریه سینمای ایران تحریف تعریف‌هاست.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد