مسدودسازی قانونی اینترنت

طرح صیانت یا حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی انتقاداتی را در بین اهالی فن و کارشناسان این حوزه داشته است.

نیما نامداری عضو هیئت مدیره نظام نصفی رایانه‌ای کشور معتقد است: اخیرا مجلس عنوان «صیانت» را به «حمایت از کاربران» تغییر داده اما همین طرح‌ فعلی زمینه مسدودسازی اینترنت را فراهم می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد