روز شلوغ انتصابات/ رویدادها به روایت تصاویر

امروز روز شلوغ انتصابات از خیابان بهشت تا پاستور بود.

در روزی که ابراهیم رییسی برای محمد مخبر و غلامحسین اسماعیلی حکم زد، دوز اول واکسن ایرانی را نیز دریافت کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد